Профсоюз

Лидеры профсоюза

развернуть

СОСТАВ ПРОФКОМА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГУО "Пугачевская средняя школа"

развернуть

Устав Белорусского профессионального союза работников образования и науки

развернуть

Права и обязанности членов профсоюза

развернуть

Член профсоюза имеет право: 

 • на защиту трудовых и социально-экономических прав и законных интересов в органах гос.управления, местных исполнительных и распорядительных органах, судах различных инстанций;
 • на обращение в выборные органы Профсоюза за помощью с вопросами, заявлениями и предложениями, требовать ответа по существу обращения в соответствии с законодательством РБ;
 • Обсуждать на профсоюзных собраниях, конференциях, заседаниях выборных органов вопросы уставной деятельности и работы выборных органов, пользоваться информацией о деятельности профсоюзных организаций и профсоюзных органов, вносить предложения, высказываться и отстаивать своё мнение, участвовать в выработке  решений и их реализации;
 • Избирать и быть избранным в состав выборных органов Профсоюза по достижении 18 лет.
 • Присутствовать на заседаниях выборного органа Профсоюза при обсуждении вопроса, затрагивающих его интересы;
 • Получать бесплатную юридическую помощь и консультации в профсоюзных органах по вопросам, относящимся к компетенции Профсоюза;
 • При необходимости получать материальную помощь из средств профбюджета по решению соответствующего профсоюзного органа;
 • На поощрение за активное участие в общественной жизни по решению соответствующего профсоюзного органа;
 • Пользоваться правами и льготами, предоставленными соглашениями и коллективным договором.

 

Член профсоюза обязан: 

 • Соблюдать Устав Профсоюза и участвовать в работе первичной организации, выполнять решения и поручения профсоюзных органов и организаций;
 • Своевременно и в установленном размере и порядке уплачивать членские взносы;
 • Соблюдать условия соглашений и коллективного договора;
 • Заботиться об авторитете Профсоюза, не допускать действий, наносящих ему ущерб;
 • Проявлять солидарность и оказывать поддержку членам Профсоюза, проф. Организациям, другим профсоюзам в общих действиях по защите трудовых, социальн
свернуть

История профсоюзного движения

развернуть

Родословная Белорусского профессионального союза работников образования и науки берёт свое начало в конце XІX – начале XX столетия.

В этот период создавались, оказывали необходимую помощь педагогам (денежную, в том числе на лечение, оздоровление, профессиональное образование детей учителей, предоставление им общежития на время обучения, организация санаторного лечения педагогов и др.) общества взаимопомощи учителей народных училищ Виленской (1899 год), Витебской (1897), Гродненской (1899), Минской (1901) и Могилевской (1900) губерний.

Знакавая падзея ў Прыстаньцы

Размешчанае на правым беразе Нёмана, які ў тым месцы якраз размяжоўвае Стўбцоўшчыну ад Уздзеншыны, урочышча Прыстанька слаўнае адной знакавай падзеяй. 9 ліпеня 1906 года маладыя настаўнікі, сярод якіх быў і будучы народны паэт Беларусі Якуб Колас, правялі тут свой нелегальны з’езд. З-за даўнасці часу вакол гэтай сходкі існуе шмат супярэчнасцей і няпэўнасці, якія нават навукоўцам не даюць у драбніцах узнавіць дакладны ход тагачасных падзей. Але асноўны іх сэнс нам вядомы са школьнай праграмы — настаўнікі-«змоўшчыкі» заклікалі калег да адстойвання сваіх прафесійных і сацыяльных правоў.

У прыватнасці, такім жа спякотным ліпеньскім днём у Мікалаеўшчыне, у мясцовай школцы, дзе «гаспадарыў» ураджэнец гэтай вёскі Алесь Сянкевіч, над час канікулаў сабралася некалькі дзесяткаў маладых настаўнікаў з самых розных куткоў Мінскай губерні. У асноўным яны між сабой былі добра знаёмыя па гадах сумеснай вучобы і па зямляцкіх стасунках. Было сярод іх нямала і ўраджэнцаў Мікалаеўшчыны, якія адпускавалі ў роднай вёсцы. Паводле пазнейшых успамінаў удзельнікаў нелегальнага з’езда, ехалі яны «ў госці да Сянкевіча» ўсвядомлена, каб, сабраўшыся разам, абмеркаваць надзённыя праблемы сваёй настаўніцкай дзейнасці.

Як водзіцца, з нагоды сустрэчы ў мікалаеўшчынскай школцы настаўнікі накрылі стол, прыгубілі па чарцы і перакусілі з дарогі. І загаварылі далей пра палітыку, пра не так даўно створаны Усерасійскі саюз настаўнікаў, пра цяжкую працу бацькоў-сялян… І, як вынік гэтай бяседы, з’явілася адозва «Да ўсіх настаўнікаў і настаўніц народных, царкоўна-прыходскіх і іншых вучылішчаў». Пасля гэтага, відаць, усё ж змораныя спёкай, «змоўшчыкі» якраз і накіраваліся ў Прыстаньку — глухое ўрочышча за чатыры кіламетры ад Мікалаеўшчыны. Аднак прахалода нёманскай вады іх там не астудзіла — палітыка па-ранейшаму не сыходзіла з вуснаў маладых людзей. Увечары ж, вярнуўшыся ў Мікалаеўшчыну, яны запратакаліравалі свае развагі наконт паляпшэння сацыяльнага статусу настаўніцтва, і практычна адразу ж былі «накрыты» паліцыяй.

Затым не адзін год вялося следства, і многім удзельнікам настаўніцкага з’езду не ўдалося пазбегнуць турэмнага зняволення. У тым ліку — і Якубу Коласу, які, як не парадаксальна гэта гучыць, якраз за турэмнымі кратамі распачаў «Новую зямлю», напісаў шмат сваіх геніяльных вершаў. А галоўны завадатар настаўніцкай сходкі Алесь Сянкевіч, які ад арышту ўцёк за мяжу, атрымаўшы ў ЗША добрую медыцынскую адукацыю, у 20-я гады ўзначальваў міністэрства аховы здароўя Савецкай Беларусі. Яшчэ адзін з удзельнікаў з’езду Іван Фёдараў праз гады стаў вядомым беларускім пісьменнікам, які падпісваў свае творы псеўданімам Янка Маўр.

Сёння можна па-рознаму ставіцца да гэтага мерапрыемства. Але несумненна адно, нелегальны настаўніцкі з’езд — часцінка нашай гісторыі. І зусім заканамерна, што яшчэ ў 1993 годзе аддзел культуры Стаўбцоўскага райвыканкама парупіўся ўстанавіць на нёманскім крутаберазе ў Прыстаньцы мемарыяльны знак, які зараз нам і нагадвае пра тыя падзеі.

Хронология основных событий в Профсоюзе работников образования и науки

1906 год - в г. Витебске Минской губернии созданы учительские союзы.

1907 год - на территории пяти губерний Беларуси уже существовал 101 профсоюз, объединявший 14533 члена.

1919 год - создан Всероссийский союз работников просвещения и социалистической культуры.

8-11 января 1921 года - состоялся съезд работников просвещения и социалистической культуры.

1934 год - произошло разукрупнение профсоюза работников просвещения, образовано 8 самостоятельных профсоюзов: работников начальных и средних школ РСФСР, Беларуси, Украины, Закавказья, Средней Азии, высшей школы и научных учреждений, работников дошкольных учреждений, работников политпросветучреждений.

1948 год - происходит объединение профсоюза работников начальных и средних школ с профсоюзом дошкольных учреждений.

1956 год - профсоюз переименован в профсоюз работников просвещения.

1957 год - произошло объединение профсоюзов просвещения, работников высшей школы и научных учреждений всех республик СССР. В связи с этим профсоюз переименован в Профсоюз работников просвещения, высшей школы и научных учреждений Белорусской ССР.

29 сентября 1990 года - состоялся I съезд профсоюза работников образования и науки Беларуси.

5 апреля 1995 года - II съезд Белорусского профсоюза работников образования и науки.

6 апреля 2000 года - III съезд Белорусского профессионального союза работников образования и науки. Республиканский комитет переименован в Центральный комитет профессионального союза работников образования и науки.

7 апреля 2005 года - IV съезд Белорусского профессионального союза работников образования и науки.

28 сентября 2006 года - V внеочередной съезд Белорусского профессионального союза работников образования и науки.

6 апреля 2010 года - VI съезд Белорусского профессионального союза работников образования и науки.

16 ноября 2012 года - VII съезд Белорусского профессионального союза работников образования и науки.

3 апреля 2015 года - VIII съезд Белорусского профессионального союза работников образования и науки.

20 декабря 2016 года -  IX съезд Белорусского профессионального союза работников образования и науки. 

Председатели профсоюза:

 • Чернов Константин Степанович.
 • Лесничий Семён Павлович.
 • Самарин Александр Иванович.
 • Евгения Тимофеевна Смирнова(1969 – 1981г.г.) - избрана постановлением I пленума Республиканского комитета профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений от 23 декабря 1969 года.
 • Светлана Максимовна Соболева (1981 – 1984г.г.) - постановление XV пленума Республиканского комитета профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений от 20 ноября 1981 года
 • Тамара Иосифовна Чёботова (1984 – 2005г.г.) - постановление IX пленума Белорусского республиканского комитета профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений от 29 марта 1984 года.
 • Андрей Васильевич Лукьянович с апреля 2005 года - постановление IV съезда Белорусского профессионального союза работников образования и науки от 7 апреля 2005 года.
 • Александр Александрович Бойко с декабря 2006 года – постановление II пленума Белорусского профессионального союза работников образования и науки от 19 декабря 2006 года, 6 апреля 2010 года - постановление VI съезда Белорусского профессионального союза работников образования и науки.

Геральдический знак – эмблема Белорусского профессионального союза работников образования и науки представляет собой стилизованный сегмент синего и золотистого цвета, примыкающий слева к условному изображению листа открытой книги серебристого цвета с контуром золотистого цвета. На листе книги надпись синего цвета «Беларускі прафсаюз работнікаў адукацыі і навукі». На синей части сегмента расположены два стилизованных листочка серебристого цвета. На желтой части сегмента расположен листок зеленого цвета с серединой золотистого цвета. Справа от синего сегмента над изображением листа книги серебристого цвета расположены два листочка и ягодка зеленого цвета.

Основа эмблемы отраслевого профсоюза – сегмент синего и золотистого цвета символизирует два основных отряда членов профсоюза, входящих в организацию: работники образования и работники науки. Зеленые и серебристые листья, образующие ветвь – символ обновления и роста организации, ее молодежной составляющей – студентов и учащихся учреждений образования, обеспечивающих получение высшего, среднего специального и профессионально-технического образования. Книга – традиционный символ просвещения, объединяющий членов отраслевого профсоюза.

Синий цвет – цвет надежды, профсоюзного движения Беларуси, частью которого является отраслевой профсоюз. Золотистый цвет – символ солнца, стремления к лучшему жизнеустройству, более высокому уровню благосостояния членов отраслевого профсоюза, что является его основной задачей.  

Флаг Белорусского профсоюза работников образования и науки представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением длин сторон 1:2, белого цвета, в центре которого расположена эмблема отраслевого профсоюза.

 

свернуть

О порядке согласования выплат работникам

развернуть
Ещё в этом разделе